Please return following links to the footer:
Designed by zdrowie, thanks to: Offshore Company Formation Service, Adopt kids and Free music WordPress themes
Vairuotojų darbo laiko apskaita

Vairuotojų darbo laiko apskaita

Pilnai vedame vairuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą kaip to reikalauja 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančių Tarybos reglamentus (EB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85.

Jums pageidaujant, galime tik perkelti duomenis tiek iš skaitmeninių tachografų, tiek iš vairuotojų kortelių. Atliekame transporto ir vairuotojų duomenų analizę, pateikiame veiklos bei klaidų ir kt. ataskaitas. Paruošiame darbo laiko apskaitos žiniaraščius už pageidaujamą laikotarpį. Paruošiame dokumentus VKTI, VDI patikrinimams.